skip to Main Content

EMA ÇEVRE SAĞLIĞI

DSCF0099

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM

 

Sürdürülebilir Gelişim nedir?

Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanına zarar vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan gelişimdir.” (“Brundtland Komisyonu”, 1987)

Sürdürülebilirlik, hepimiz için çalışmalarımızda doğru bir şekilde ele alınması gereken ciddi bir konudur.
Gezegenimizin yenilenemeyen kaynaklarının tükenecek olması, dünya nüfusunda ciddi bir artışın (2050 yılına kadar 7,3 milyardan 9,4 milyara) bekleniyor olması ve kaynaklarımızı bu şekilde kullanmaya devam ettiğimiz sürece insan faaliyetlerinin tetiklediği iklim değişikliğinin hızlanacak olması bilinen gerçeklerdir. Bu durumun kamuoyu, son kullanıcı davranışları, şirket politikaları ve çalışmalarımızı düzenleyen politik ortam üzerinde ciddi bir etkisi bulunur.

Bu nedenlerle, birlikte çalışmalarımızı yürütebileceğimiz yeni yöntemler bulmamız gerekmektedir. Hem orta hem de kısa vadede büyüme gösterebilmek için geleneksel ticaret yaklaşımından uzaklaşarak İş, Çevre ve Sosyal unsurları temel alan farklı bir teklife yönelmemiz gerekmektedir.

EMA, müşterilerine “hepimizin yaşadığı, çalıştığı ve oynadığı çevreyi korumak ve kollamak için öncelikli çözümler sunmayı” taahhüt eder.

Öncelikli bir çözümünün ön koşullarından biri de çevresel etkilerin azaltılmasına dahil, olan tüm tarafların çalışmalarının büyütülmesi, çalışmaların oluşturduğu katkıların ve toplum tarafından algılanma şeklinin geliştirilmesi gibi sürdürülebilir unsurları içermesidir.

EMA olarak biz, “Daha İyi Bir Yaşam için Bilim”i temsil ediyoruz.

“Daha İyi Bir Yaşam”a yönelik gerçek bir etki yaratılabilmesi için sürdürülebilirliğin, yenilikçiliğimizin, stratejilerimizin, süreçlerimizin ve sonuçlarımızın arkasındaki temel prensiplerden biri olması gerekir. Bu durum son kullanıcıların satın alma kararlarında gittikçe daha büyük bir rol almaktadır. Biz de geleceğin pazar ihtiyaçlarını karşılama imkanına zarar vermeden günümüzün pazar ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaşamaya ve çalışmalarımızı yürütmeye odaklandık.

İşinizi büyütme (ekonomik etki)

Çözümlerimizin amacı daha az risk taşıyan ve müşterilerinizin kabul edeceği, bu sayede ekiplerinizin sahada daha az zaman ve kaynak harcamasını sağlayacak etkili, güvenli ve uzun vadeli sonuçlar üretmektir. Kazancınızın artmasını, böylece firmanızın sunacağı istihdam imkanından toplumunuzun faydalanmasını istiyoruz. Etkin ve sürdürülebilir zararlı canlı ve yabani ot kontrolünün yanı sıra yüksek hijyen seviyesi ve yükselen standartların müşterilerinizin itibarını, özel-ticari mülkiyetlerin ve kamu, eğlence ve taşıma yapılarının değerini artıracağına inanıyoruz.

Sağlıklı çevrelerin ve toplum sağlığının desteklenmesi (toplumsal etki)

Zararlı canlılar ve hastalık taşıyan vektörlerin oluşturduğu sağlık risklerine karşı toplumun korunmasında hijyen ve sağlık standartlarının artırılması büyük önem taşımaktadır. Çalışmalarınızın toplum güvenliğine, sağlığına ve iyiliğine olan etkisi göz ardı edilemez.

Parklar, bahçeler, golf sahaları ve spor sahaları gibi alanlar güzel birer dinlence alanı olmanın yanı sıra güçlü doğal ve sosyal kaynaklardır. Bu alanlar aile üyelerinin ve arkadaşların bir araya gelebileceği, egzersiz yapabileceği ve rahatlayabileceği ortamlar sunar. Yaz döneminde yakınlarındaki alanların soğumasını sağlar, oksijen üreterek havadaki polenleri temizler.

Çevreyi önemseme (çevresel etki)

Sürdürülebilir Gelişime odaklanmış sorumluluk sahibi bir şirket olarak yaşam döngüsü değerlendirmesi yoluyla çözümlerimizin çevresel etkilerini derinlemesine inceliyoruz. Yenilikçi özelliklerimizi daha az kaynak ve işlem gerekliliği, hedefli uygulama sağlayan aplikatörler, bilinçli kaynak kullanımı, sürdürülebilir ambalajlama ve geliştirilmiş atık yönetimi özelliklerine sahip daha iyi ürün ve hizmetler üretmek için kullanıyoruz.

Sağlıklı çimler, şehirlerdeki yeşil alanlar ve ormanlar karbon ayak izini azaltmada çok önemli bir rol oynar. Çözümlerimiz, bu alanların korunması için doğal kaynakların etkinliğini artırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Aynı şekilde, müşterilerimizin eğitimine, ürünlerimizin bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanılmasına da odaklanmış durumdayız. Portföyümüzü geliştirmek için doğal alternatifler, düşük dozajlı etkin maddeler ve hizmet çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz.

Back To Top