skip to Main Content

TOHUM & MAHSUL KORUMA

1 740887115
1 740887115
Tohum1 144502726
Depo1 80479870

DEZENFEKSİYON

Dezenfeksiyon, cansız ortamdaki hemen tüm patojen mikroorganizmaları elimine eden, ancak mikroorganizmaların tüm formlarını, örneğin; bakteri sporlarını etkilemeyen bir yöntemdir. Günümüzde bakteri sporlarını da öldüren, yani yüksek düzey dezenfeksiyon sağlayan ve sterilan adı verilen kimyasal maddeler de bulunmaktadır. Bu nedenle, dezenfeksiyon terimi, mikrobiyal kontaminasyonu minimal düzeyde azaltmaktan, sterilizasyona kadar uzanan geniş bir kavramı içine alır.

Dezenfeksiyon sadece dezenfektan adı verilen kimyasal maddelerle yapılmaz. Mekanik temizleme veya ısıtma ile de dezenfeksiyon sağlanır. Dezenfektan kullanımının getireceği ekonomik yük, yaratacağı çevre kirliliği ve dirençli hastane suşlarının seleksiyonuna neden olabilmeleri gibi olumsuz yönleri dikkate alınırsa, uygun durumlarda mekanik temizliğin ve 75-100°C’de nemli ortamda ısıtılarak yapılan dezenfeksiyonun en iyi dezenfeksiyon yöntemleri olduğu gerçeği ortaya çıkar.

İnsanlarda hastalık yapma özelliği olan mikropların uzaklaştırma işlemine dezenfeksiyon denir. Bu işlem geniş bir aralığı ifade eder. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan ısı, sterilizasyon derecesine yakınlıkta olabildiği gibi, mikroorganizmaların vejatatif (hastalık yapıcı ve dış çevre koşullarına dirençsiz) şekillerinin öldürüldüğü şekilde de olabilir. Bunlardan ilkine yüksek düzeyde dezenfeksiyon, ikincisine ise düşük düzeyde dezenfeksiyon işlemi denir. Bunların arasında kalacak etkinlikte yapılan işlem ise orta düzeyde dezenfeksiyondur. Yüksek düzeyli dezenfeksiyon işlemi için genellikle daha konsantre dezenfektan maddeler, uzun süre uygulanarak yapılır. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere dezenfektan denir. Bunlar genellikle kimyasal maddelerdir. Bugün bir çok kimyasal dezenfektan madde kullanılmaktadır.

Dezenfeksiyonda kullanılan maddeler aşağıdaki özellikleri taşımalıdırlar

 1. Tüm mikroorganizmaları öldürebilmeli
 2. Hızlı etki etmelidir
 3. Toksik olmamalıdır
 4. Nötral pH da suda çözünebilmeli
 5. Renksiz ve kokusuz olmalıdr
 6. Herhangi bir pH da aktif olabilmelidir
 7. Stabil olmalıdır
 8. Uygulanacağı eşyaya zarar vermemelidir
 9. Organik ajanlarla aktivitesi kaybolmamalıdır
 10. Çevreye zarar vermemelidir
 11. Ucuz ve kullanımı kolay olmalıdır.
BİZE ULAŞIN
444 5 125
DETAYLI BİLGİLER
İLETİŞİM
DSC 4315

Mehmet Seyhan

Gıda Mühendisi
0541 251 50 53

Back To Top