skip to Main Content

SULAK ALAN ISLAHI

DSC00718
DSC00718
DSC01107
DSC01116
DSC01117
DSC01121
DSC01131

SULAK ALAN İLAÇLAMASI

Mücavir alanda sivrisinek üreme alanı olabilecek dere ve su kanallarında su yüzeyini kaplayan, suyun akışını ve larvasit atımını engelleyen bitkilerin biçilmesi ve diğer nesneleri temizleyerek sivrisinek larva mücadelesini uygulanabilir kılmak, dolayısıyla Karasinek ve Sivrisinek larva mücadelesinde kontrol etkinliğini arttırmak amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütmekteyiz. Bu çalışmaların sağlayacağı başlıca faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Dere ve su kanallarının akışkanlığını arttırmak.
  • Sulak alanlardaki sazları ve otları biçerek sivrisinek larva ilacını etkin olarak uygulamak.
  • Sudaki kirliliği azaltmak.
  • Sivrisinek üreme alanlarını azaltmak.
  • Sivrisinek larva mücadelesinin etkinliğini arttırmak.
  • Sivrisinek üreme alanlarını izlenebilir kılmak.
  • Etkili yağışlar neticesi oluşabilecek taşkın riskini azaltmak.

SULAK ALAN İLAÇLAMASI

Kent içi ve çevresinde dere, kanal, göl, kanalizasyon, fosseptik gibi yerlerdeki su birikintileri sivrisineklerin, çöp ve gübreler ise karasineklerin üreme vasatıdır. Buralarda yetişen sinekler 3 km, eğer rüzgâr varsa 5 km mesafeye kadar uçarak insanları çok rahatsız ettiği gibi bulaşıcı hastalık epidemilerine de sebep olurlar. Bu zararlılarla mücadelede üreme alanlarına kent bazında larvasit uygulaması ve yetişkinlerine de uçkun mücadelesini mevsimsel olarak belli periyotlarla uygulamak gereklidir.

Belediyelere ait bu hizmeti sözleşmeli olarak, bir paket program içinde en az %90 başarı sağlayacak şekilde yürütecek tecrübemiz ve bilgi birikimimiz mevcuttur. Şirketimiz 2008 – 2011 yılları arasında Edirne ilinin uçkun ve larva mücadelesini yürütmüştür. Ayrıca Tekirdağ, Lüleburgaz, Muratlı, Saray ve Evrensekiz belediyelerine uçkun ve larva mücadelesi hizmeti vermiştir. İhtiyaç duyulduğunda kent belediyelerinin, büyük sitelerin, dinlenme, tatil ve turizm merkezlerinin larva ve uçkun mücadelesi programları hazırlanarak uygulanmaktadır.

Back To Top